För företag

Vi har resurser med målfokus, snabba fötter och starka armar!

Sport Bemanning erbjuder lösningar för ditt företag när ni har behov av kapacitet.  Våra medarbetare kommer från idrottsvärlden där lagarbete, prestation och fokus står i centrum. De förmågorna uppmuntrar vi att de tar med ut på sina bokade uppdrag – och just dessa kvaliteter har visat sig vara mycket uppskattade ute på företagen.

Du gör din förfrågan till boka@sportbemanning.se eller på telefon 072 – 50 314 01.

Vi ger tillbaka till idrotten!

Få idrottare av idag kan leva på sin sport. De behöver de fylla dagar som inte tas upp av träning och matcher/tävlingar med arbetsinsatser. Sport Bemanning vill hjälpa satsande unga och föreningar och att skapa förutsättningar för idrottande. Det var så företagsidén föddes och redan under vårt första verksamhetsår hjälpte vi till att sysselsätta 160 idrottare. Genom att engagera föreningar i vår utveckling har vi även kunnat dela ut föreningsbidrag.  

Vårt mål är inte att generera en vinst för företaget utan att ge tillbaka till idrotten

Läs mer om näringslivets roll för idrotten här