För idrottare

Är du idrottare och behöver hjälp med att finna lämpligt arbete som du kan kombinera med ditt idrottande? Vi kan hjälpa dig!

Idag är sponsring till föreningar en väldigt begränsad marknad. Därför är det svårt för många att livnära sig som idrottare.  Vi vill få dig som idrottare på jobbmarknaden så du kan förena ditt idrottsutövande med arbete för att kunna försörja dig. Hos oss kan du hitta sysselsättning inom lager och industri, flytt- och städ, mark – och trädgårdsarbete och mycket mer. Oftast krävs inga förkunskaper, men du behöver vara 18 år och inställd på lagspel och på att leverera bra resultat – precis som du gör inom din idrott!

Förutom att du tjänar din lön har vi även som mål att ge tillbaka bidrag till den förening som du är verksam i. Detta för att idrotten ska fortsätta att leva och ge barn och ungdomar fortsatt möjlighet lära om lagspel, prestation, tävling och ha roligt tillsammans!

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss? Välkommen att kontakta jobba@sportbemanning.se eller ring 072 – 50 314 01