IDROTT & FÖRENINGAR

viktigt för barnen, de vuxna, samhället och företagen

 

Är idrott viktigt för våra företag?

Olika forskningsstudier visar att du blir mer stresstålig, mår bättre, förbättrar ditt minne samt blir mer kreativ och intelligent om du rör på dig. Det betyder att medarbetare som tränar och är aktiva ofta levererar bra på jobbet. Om företaget stöttar medarbetare att fortsätta värna om sin hälsa kommer båda parter tjäna på det – både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

 

Att skapa goda vanor

Redan som barn fostras vi in i olika vanor kring motion och hälsa. Där utgör skolan och vuxna förebilder en viktig plattform för vidare utveckling. Tyvärr behöver många skolor rationalisera och effektivisera för att få medlen att räcka till. Vissa enheter tar därför bort en del idrottslektioner och friluftsaktiviteter. Föreningar och organisationer som engagerar barn och unga på deras fritid blir därför ännu mer viktiga.

För många blir idrotten en fantastisk frizon i dagens tuffa samhälle. Idrotten ger inte bara god syresättning till hjärnan och bra hälsa utan bygger även lagspelare som formas och lär sig av den grupp och de vuxna de dagligen umgås med. Samarbete, att arbeta mot gemensamma mål och viljan att utvecklas är karaktäristiskt för de som väljer idrottens väg.

 

Föreningsliv nu och då

Föreningar har traditionellt kunnat fungera med hjälp av ideella krafter – med hjälp av eldsjälar, föräldrar och den äldre generationen. Idag ser det inte riktigt likadant ut och föreningar behöver mer kapital, både för att bedriva elitverksamhet och för att kunna fortsätta erbjuda träning för barn och unga. Sponsring från företag kräver arbete att få in och skatteregler gör att det inte alltid är enkelt att få till. För att föreningen ska kunna överleva behöver man därför kanske höja avgifter för att få verksamheten att gå runt. Det kan medföra att många måste sluta med sitt idrottande, att det bli ren klassfråga och/eller att föreningens verksamhet minskar eller upphör. Det påverkar samhället.

 

Hur kan du bidra till idrotten?

Alla kan inte bidra som fotbollstränare eller tennisinstruktörer, så är det ju. Men att hjälpa till att visa på goda vanor och att hjälpa de lokala föreningarna med det du har möjlighet till är mycket värt. Det kan till exempel vara att ta ett kioskpass, hjälp till vid städdagar, spola is, tvätta matchställ och hjälpa tränare att hålla ordning på de små. Har du ett företag är sponsringspengar till kläder, utrustning, transportkostnader och vidareutbildning av tränare otroligt värdefullt.

 

Sport Bemanning ger tillbaka till idrotten

Vårt företag startade genom att vi själva var engagerade i en ishockeyförening. Det blev kännbart hur vår (och andra) föreningar vände och vred på medel som inte fanns och att unga som satsade på sin idrott inte kunde leva av den. Vi hade svårt att hitta sysselsättning till de idrottare vi knöt till oss – både till lokala förmågor och till dem som kom från andra städer och länder. Jobbet var ju tvunget att passa med ett schema av träningar och matcher. Med en bakgrund inom bemanningsbranschen fick vi idén att vi kunde vi hyra ut våra idrottare till företag som behövde förstärkning av snabba, starka och stabila lagspelare. På så sätt kunde vi hjälpa idrottare och föreningar att skapa intäkter och förutsättningar för fortsatt idrottande och utvecklingssatsningar.

 

Vår idé har utvecklats sedan starten 2020. Det visade sig att det inte bara var våra hockeyspelare som behövde sysselsättning utan även baskettjejer, handbollskillar, fotbollsspelare, kampsportare, innebandyspelare och många till. Under vårt första verksamhetsår försåg vi över 160 idrottare med arbete samt stöttade de föreningar som idrottarna kom ifrån ekonomiska bidrag.

 

Vårt mål är inte att generera en vinst för företaget utan att ge tillbaka till idrotten! Vi vänder oss till företag inom:

 • Lagerverksamhet
 • Märkning, packning och upplockning i butik
 • Industri
 • Arenadrift
 • Flytt/städ/sanering
 • Bud
 • Mark/trädgård/gräs
 • Snöskottning/snöröjning
 • Entreprenad
 • Turistbyrå
 • Hamnvärdskap
 • Campingdrift
 • Sportcamper/läger
 • Evenemangsvärdar

Vill du veta mer om oss? Välkommen att kontakta oss.

// Team Sport Bemanning